Indicadors KPI (I). Com mesurar resultats d’estratègies digitals de marketing industrial?

En el món digital és tan important saber dissenyar estratègies que generin resultats a la nostra empresa, com saber interpretar i analitzar correctament aquests resultats: Aconseguir 10 vendes mensuals del nostre producte és un èxit? Dependrà. Que els nostres anuncis de Facebook arribin a 1.000.000 de persones és un èxit? Dependrà. Tenir menys de 100 visites mensuals a la nostra web indica que estem en crisi? Dependrà.

En el món del marketing digital, especialment en el sector industrial i B2B, extreure conclusions dels resultats que obtenim a través dels canals digitals no és fàcil, ja que no només hem de tenir en compte el número final, sinó els resultats de l’estratègia global. I, saber-los interpretar, és clau per poder optimitzar les nostres campanyes de marketing industrial i optimitzar-les per millorar els resultats i les conversions.

D’aquesta manera, des d’OOMKT us hem preparat una guia perquè conegueu diferents mètriques i indicadors KPI a mesurar segons els objectius de les vostres campanyes i els canals a utilitzar:

 • Campanyes de Marketing Industrial i B2B – Google Analytics: Panell General
 • Campanyes de Marketing Industrial i B2B – Google Analytics: L’audiència
 • Campanyes de Marketing Industrial i B2B – Google Analytics: L’adquisició
 • Campanyes de Marketing Industrial i B2B – Google Analytics: El comportament
 • Campanyes de Marketing Industrial i B2B – Google Analytics: Les conversions
 • Campanyes SEO – Posicionament web
 • Campanyes SEO – Paraules claus
 • Campanyes SEM – Google Ads
 • Campanyes backlinks – Estratègia linkbuilding
 • Campanyes xarxes socials
 • Campanyes Facebook & Instagram Ads
 • Campanyes Emailing – Newsletter
indicadors kpi marketing industrial y b2b
Vull més informació!

Indicadors KPI: Campanyes de Marketing Industrial i B2B

Quan dissenyem una estratègia de marketing digital hi ha una sèrie de termes que sí o  hem de conèixer per tal de poder extreure resultats reals i mesurables.

L’eina de Google Analytics – que podem instal·lar molt fàcilment en la nostra pàgina web a través del codi – ens dona dades a temps real de tot el que està passant a la nostra web: qui la visita, durant quant de temps, quin recorregut segueix a la web, com són aquests visitants, d’on són, les accions que hi realitzen… Una sèrie de factors que, si els sabem llegir correctament, ens facilitaran molta informació de la nostra web que ens servirà per conèixer realment els resultats de les nostres estratègies online.

Vull saber més d’incadors KPI i mètriques!

Google Analytics: El panell general

analytics google indicadores kpi

Usuaris, usuaris nous i sessions

Google Analytics ens proporciona un panell general amb dades sobre la nostra audiència dins el nostre lloc web que ens serviran per interpretar com són i poder dissenyar estratègies d’acord amb els seus desitjos i necessitats.

Usuaris: És el nombre de persones que visiten la nostra pàgina web, durant un rang de temps predefinit – i no el nombre  de visites que aquesta fa! És a dir, la mètrica dels usuaris mesura el nombre de persones que entren a un lloc web. Per exemple, si una persona visita el nostre web a les 9.00h del matí i a les 17.00h de la tarda, Google ho mesurarà com un usuari únic.

Usuaris nous: Són els usuaris que no han visitat mai el nostre lloc web (o durant un temps predefinit a Google Analytics). Quan entra a la nostra web es deixa una Cookie d’Analytics (que predeterminadament té una duració de 2 anys) al seu navegador que permet a Google registrar la seva visita.

Usuaris recurrents: són usuaris que ja han visitat la nostra web anteriorment – i que, per tant, Google ja ha guardat la seva cookie i el té identificat.

Sessions: Les sessions, a diferència dels usuaris, és el total de visites que té un lloc web. Així doncs, una mateixa persona que entri a la nostra pàgina tres cops en un mateix dia es mesurarà com un usuari i tres sessions. Així mateix, si un usuari està inactiu a la web durant 20 minuts, Google ho comptarà com una nova sessió. En canvi, si l’usuari marxa de la web i torna abans que hagin passat 30 minuts, Google ho mesurarà com si fos la mateixa sessió.

Nuevos usuarios y usuarios recurrentes

Tips per interpretar els indicadors KPI de les sessions i els usuaris:

 • Tenir un elevat percentatge d’usuaris nous en el nostre lloc web quan estem realitzant una campanya de branding és un indicador de què la campanya que està funcionant correctament, ja que arribem a nous usuaris.

 • Tenir un nombre elevat d’usuaris recurrents és una mètrica positiva si l’objectiu de l’estratègia és fidelitzar l’usuari o aconseguir vendes recurrents.

 • Un percentatge elevat de sessions en el nostre lloc web pot ser una dada positiva si tenim l’objectiu de fidelitzar el nostre client: li interessa el contingut (per exemple un blog) i el visita en més d’una ocasió.

Pregunta’ns més informació o dubtes!

Sessions i pàgines vistes

Nombre de sessions per usuari: És el la mitjana de sessions – visites del usuaris en el lloc web.

Nombre de visites a pàgines: És el nombre de pàgines vistes pels usuaris.  És a dir, de pàgines que s’han carregat del lloc web durant la seva sessió.

Pàgines / sessió: És la mitjana del nombre de pàgines visualitzades per cada sessió dels usuaris.

Tips per interpretar els indicadors KPI de les sessions i pàgines vistes:

 • Que el número de sessions per usuari sigui elevat, és un bon indicador si l’objectiu és fidelitzar l’usuari a través de contingut de qualitat – si visita recurrentment la nostra web, significa que li interessa el que hi ha.

 • Un percentatge elevat de visites a pàgines o el nombre de pàgines per sessió dels usuaris es pot interpretar de dues formes, segons els objectius de la nostra web:

  D’una banda, un nombre elevat de pàgines vistes pot significar que ha estat informant-se molt sobre els nostres serveis o productes i que, per tant, ha estat navegant molt estona pel lloc web pel que el troba interessant.

  Tanmateix, un nombre de pàgines visualitzades tampoc és una mètrica per alarmar-se – tot al contrari! – si l’objectiu de la nostra web és aconseguir leads directes. Així doncs, si oferim la informació organitzada i detallada a l’usuari, és probable que amb només una o dues pàgines ja realitzi la conversió o lead que necessitem. D’aquesta manera, abandonarà la pàgina més ràpidament sense haver-hi navegat molt, però serà perquè haurà trobat el que necessitava ràpidament i fàcilment.

Coneix més sobre les mètriques de marketing!

Duració mitjana de la sessió i percentatge de rebot

Duració mitjana de la sessió: És la mitjana de temps que els usuaris estan navegant per la web.

Percentatge de rebot: Aquesta mètrica mesura aquells usuaris que després de visitar la pàgina a través de la qual han arribat al nostre lloc web l’abandonen, sense seguir navegant per altres pàgines. Serien aquells usuaris que entren i surten per la pàgina que han arribat a la nostra web sense fer més accions.

Tips per interpretar els indicadors KPI de la duració i percentatge de rebot:

 • El percentatge de rebot és una mètrica molt important que ens ajuda a identificar si el contingut de la nostra web és d’interès pels usuaris: com més baixa és la taxa de rebot, més bona senyal que el contingut del nostre lloc web interessa a les persones que el visiten.

 • Com passava en el nombre de pàgines visualitzades per un usuari, la duració mitjana de sessió en el nostre lloc web també serà relativa segons els objectius definits. D’aquesta manera, una duració de mitjana de la sessió molt elevada pot ser perquè a què l’usuari li costa trobar el que busca i, per tant, està molta estona navegant o bé que li interessa molt el nostre contingut. Mentre que una mitjana baixa pot indicar la inversa, tant pot ser que l’usuari no li interessi el que hi veu i se’n vagi ràpidament, així com que ho trobi ràpidament i ja no necessiti navegar més.

Necessito més ajuda!

Leads i conversions

Tanmateix, per interpretar correctament aquestes dades hi ha més factors que hem de tenir en compte: els leads o conversions, és a dir, els resultats que tenim el nostre lloc web. Generem realment negoci? Tenim una duració mitjana baixa però moltes vendes? Si tenim pocs usuaris nous que visiten la nostra web però un 50% d’aquests quan la visiten omplen el formulari de contacte, seria una mala dada?

No podem extreure conclusions objectives dels nostres resultats sense conèixer tots els indicadors KPIs necessaris segons els nostres objectius.

Llegeix el nostre següent blog: Campanyes de Marketing Industrial i B2B – Google Analytics: L’audiència

I aprèn a mesurar i interpretar correctament els resultats de les teves campanyes de marketing industrial o B2B per millorar els resultats!

Voleu més informació? Contacteu amb l’equip d’OOMKT especialistes en la transformació digital d’empreses del sector industrial i B2B.

Contactar amb OOMKT