Comences la casa per la teulada?

En el teu Pla de Negoci no hauria de sobrar cap cargol, tot té el seu motiu de ser.

Tens un pla d’empresa?

Aquest pla inclou un Pla de Marketing?

I el teu Pla de Marketing te plans d’acció diferenciats per canal?