Estratègia en Marketing digital – Metodologia de treball pròpia

Creative workspace

Estratègia en Marketing Digital

Sembla lògic pensar que, quan vols fer-te una casa no la comences per la teulada ni comprant els mobles, sino contractant un arquitecte. La clau per l’èxit d’un projecte de màrketing digital té la mateixa lògica.

Per tant, és més important saber què es vol fer – o què s’hauria de fer – davant d’un objectiu o línea de negoci, que no pas com es vol fer, que és un simple problema tècnic que es pot solucionar amb un bon proveïdor.

A OnOffMarketing som experts en analitzar el teu negoci, detectant tan els punts forts com les debilitats, i posicionant-lo en el mercat tenint en compte tan als clients a qui va dirigit com a les empreses amb qui entre en competència.

Posteriorment, construïm una arquitectura de màrketing online – que es complementa necessàriament amb la offline – i, mitjançant la millor selecció d’eines tecnològiques, podem elaborar un Pla de marketing que un dels nostres product managers coordinarà posteriorment.

Sketching and design

Desenvolupament

Si l’arquitecte és el responsable de crear el plànol i les característiques a partir de les quals costruirem la nostra casa, el cap d’obres és el resposable de coordinar i supervisar tots els aspectes que permetran dur a terme la construcció amb èxit.

Així, a OnOffMarketing posarem a la teva disposició el nostre particular Cap d’Obres que, com a expert product manager, s’encarregarà de supervisar i coordinar totes les accions que es derivin del pla de marketing controlant el compliment dels timings dels projectes a llarg termini.

a

Execució

Addicionalment també disposem dels nostres particulars industrials o proveïdors de confiança a qui, opcionalment, podem oferir-te a preus competitius.

En aquest cas, el nostre cap d’obra s’encarregarà de la selecció, contractació i coordinació, per tal de garantir que comptem amb els millors industrials en funció de les necessitats de cada projecte.

    Sorry, no posts matched your criteria.