A qui trucaries per fer-te una casa?

El nostre punt de sortida serà saber l’objectiu final que es vulgui assumir. A partir d’aquí, anirem “enrere”, establint aquelles accions i estratègies necessàries per asolir aquesta fita atenent a les limitacions (pressupost, competència,..) que l’empresa pugui tenir.

Hi ha quelcom més enllà de la pàgina web per la que un visitant pot navegar.  De fet, en el 90% dels casos només és la punta de l’iceberg d’un gestor de continguts (Content Management Sistem – CMS) que permet gestionar el lloc, que està programat en HTML5 i que està creuat amb una base de dades (MySQL).

Caldrà tenir en compte les diferents línies de negoci. Això implica una segmentació diferent, en la que cada segment de mercat requerirà eines diferents i, per tant, una estratègia de marketing diferent.