El Marketing Relacional estableix i fomenta una relació fidel, forta i llarga amb tots els teus clients i seguidors.

Dinamitzem el CRM (Customer Relationship Management) i la gestió de les relacions amb els clients a llarg termini. A més, a través d’aplicacions que permeten recopilar i centralitzar en una única base de dades els usuaris, identifiquem les oportunitats de negoci més rendibles.

Contacta amb nosaltres

Implementem una estratègia de Social CRM a les xarxes socials del teu negoci. De la mateixa manera, podem analitzar l’impacte i l’engagement dels teus clients, per tal de dissenyar campanyes estratègiques enfocades a fidelitzar seguidors i generar valor a les xarxes socials.

Contacta amb nosaltres