Google Datastudio

Un panell per monitorar totes les dades del teu negoci.

Són moltes les dades que es fan servir en el món del marketing online: taules, dades creuades, gràfics, etc. Un bon seguiment i monitoratge d’aquestes dades és imprescindible per marcar unes directrius que tinguin com a objectiu final el creixement del teu negoci a la xarxa. Per això, us volem donar a conèixer el nostre quadre de comandament.

Gràcies a l’eina Google Data Studio, eina que dominem molt bé a OOMKT, podem generar informes personalitzats i analitzar les principals mètriques i KPIs del teu negoci.

La plataforma funciona sincronitzant-se amb les dades de Google Analytics, Google Ads, Google Search Cosnole, etc. Permet crear panells dinàmics creuant les diferents fonts de dades, mostrant gràfiques, taules i mètriques molt visuals i entenedores.

No obstant això, el nostre objectiu és donar valor a totes les accions possibles per tal de garantir l’efectivitat del pla de marketing per a cada canal d’adquisició. Amb l’objectiu d’aconseguir una ROI positiva.

  • Moltes fonts de dades

  • Interactiu i dinàmic

  • Filtres, segments i variables

Demana el teu QUADRE DE COMANDAMENT digital