Per què serveix un software d’optimització de processos?

Comptar amb un software d’optimització de processos específic pel dia a dia de la teva empresa és, a la pràctica, disposar d’una potent eina que t’ajudarà a ser més eficient i productiu. A OOMKT coneixem les necessitats que tenen les marques industrials i fabricants, per la qual cosa hem desenvolupat Monday, un potent software de processos que t’ajudarà en la gestió de l’entitat en molts aspectes. 

Què és OOMKT?

Què és un software d’optimització de processos?

El primer que has de saber d’un software d’optimització de processos és que és una eina de gestió de processos que et permet automatitzar tasques del dia a dia del teu negoci. Ho aconsegueix mitjançant aplicacions específiques pels diferents departaments que el conformen, que permeten des de millorar l’organització de cada una de les àrees, fins a automatitzar les tasques associades a l’atenció al client.

Com a avantatge principal hi ha l’estalvi de costos, sigui de costos econòmics directes o també de reducció d’hores que els treballadors han de dedicar a una tasca que es pugui realitzar de manera automàtica, multiplicant la productivitat de l’empresa.

Per altra banda, el software de processos ajuda a coordinar els fluxos de treball de manera simple i intuïtiva, fent servir a més una plataforma que està perfectament personalitzada per a la companyia que el sol·licita. 

KIT DIGITAL 2022
 Software d’optimització de processos

Quins són els avantatges del software d’optimització de processos?

Aquestes són algunes de els múltiples avantatges que t’aportarà apostar per Monday, el software d’optimització de processos d’OOMKT.

  • Automatitza les tasques repetitives, alliberant així les persones que se n’encarreguen i permetent que el procés segueixi el mateix patró d’execució, obtenint així els mateixos resultats.

  • Enforteix la feina entre les àrees de l’empresa, perquè ajuda a sincronitzar les tasques i reforça la comunicació interdepartamental.

  • Facilita l’obtenció de dades estadístiques sobre les labors que estan sent automatitzades, aportant d’aquesta manera una informació molt interessant per a l’empresa. A més, aquests informes es poden aconseguir gairebé a temps real, accelerant així els procediments d’anàlisi de la teva empresa.

  • Disseny simple, intuïtiu i amigable, que facilita enormement l’ús de l’eina per part de qualsevol mena de treballador.

  • Simplifica la gestió de document. Omplir un programa d’aquestes característiques redueix enormement el trànsit intern de documents a l’empresa, facilitant a més l’accés a aquests, la seva cerca i emmagatzematge. 

Més informació sobre KIT DIGITAL 2022
  • Ajuden a detectar procediments que no es feien adequadament o que quedaven incomplets.

  • Aporten indicadors de rendiment que ens permeten determinar la productivitat real de l’empresa a cada moment i, fins i tot, la utilitat dels mecanismes que hem incorporat en la nostra gestió diària.

  • Es pot personalitzar fins i tot quan ja s’hagi implementat. Aquesta qualitat permet que el programa s’adapti a les necessitats que pugui tenir l’empresa industrial a cada moment, que moltes vegades poden canviar en funció del moment de l’any en què ens trobem, de si passem per una fase d’expansió o si ens enfrontem a una situació de crisi, més o menys puntual.

  • Facilita la descentralització de tasques. Si tots els membres d’un departament en concret o d’una empresa tenen accés al software de processos i a totes les seves tasques, la distribució d’aquestes no té per què recaure sobre un únic treballador. Per exemple, si tots els comercials tenen accés a l’informe de despeses, les factures que es derivin de la seva activitat no han d’arribar a un administratiu que sigui l’encarregat d’actualitzar aquest document, puguin fer-ho còmodament diverses persones, repartint així les tasques de manera eficient.

El software d’optimització de processos i la seva repercussió en els recursos humans de l’empresa

Quan parlem d’automatització pensem en mecanismes implementats en cadenes de muntatges, processos de fabricació i en tasques molt concretes, gairebé sempre associades a les pautes de producció. És important que descartis aquesta idea, perquè els softwares de processos que podem oferir-te des d’OOMKT són molt útils també per al departament de recursos humans.

Per posar un exemple, un sistema integral que incorpori en un calendari les tasques que ha de dur a terme cada treballador en un projecte concret, el temps determinat per a l’execució de cada una d’elles i, fins i tot, la metodologia per aconseguir-ho, que farà més eficient la feina d’aquest treballador i de tots els que s’encarreguen de dur a terme la mateixa tasca.

Addicionalment, els softwares d’optimització de processos permeten identificar les competències que té cada equip de treball i el grau d’execució, a temps real, de les tasques que se’ls hagin assignat per a un temps específic.

D’aquesta manera, amb l’eina d’OOMKT Monday, s’obté una panoràmica àmplia, clara, concisa i concreta de tot el personal que forma part de l’empresa, tant de manera grupal com individual.

Un software d’optimització de processos correctament implantat, permet a la plantilla optimitzar els seus temps de treball i li simplifica les tasques automàtiques, però feixugues com poden ser la validació de les absències, els informes de feina, els llistats de despeses i similars.

 Software d’optimització de processos

Si estàs contemplant la possibilitat de comptar amb un software de processos adaptat a les necessitats de la teva entitat industrial, analitza les necessitats que tens, defineix els teus objectius i des d’OOMKT et plantejarem el desenvolupament informàtic de Monday que millor s’adeqüi als resultats que pretens assolir.

A OOMKT personalitzem cada element del programa i formem el teu equip perquè pugui fer-lo servir, traient el millor rendiment a les seves múltiples funcionalitats. Demana’ns més informació sense cap mena de compromís.

Vols que t’ajudem?