Dirigim les campanyes digitals i monitorem els resultats. Elaborem un quadre de comandament propi i personalitzat per a cada empresa.

Monitorem les accions digitals a través de la creació de quadres de comandament propis elaborats i personalitzats per a cada empresa.

D’aquesta manera, es poden analitzar els resultats a través d’indicadors (KPIs) i mètriques rellevants d’acord amb els objectius empresarials i de marketing de cada organització. Les dades extretes permeten al client prendre decisions basades en resultats i mesurar la rendibilitat de la seva inversió a través dels canals digitals.

Els quadres de comandament ens permeten fer un seguiment continuat. A més, optimitzem les estratègies digitals de cada empresa d’acord amb els indicadors clau i els resultats obtinguts.

QUADRE DE COMANDAMENT

Creació d’un quadre comandament personalitzat a cada empresa. Analitzem, monitoritzem i fem el seguiment de les accions digitals proposades per tal de poder prendre les millors decisions.

DESCOBREIX EL NOSTRE QUADRE DE COMANDAMENT